ครู ศ.ก.ว. อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน STEM EDUCATION ณ ประเทศญี่ปุ่น

นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโครงการ SAKURA SCIENCE PLAN โดยรัฐบาลญี่ปุ่น ให้เข้าร่วมศึกษาดูงานด้าน STEM EDUCATION ระหว่างวันที่ 2-11 ตุลาคม 2560 ณ SAITAMA UNIVERSITY

 

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *