ลูกน้ำเงินเหลืองผ่านเข้าค่าย 2 สอวน. 2560 รวม 18 ราย

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยขอแสดงความยินดี กับนักเรียนทั้ง 18 คน ที่ผ่านการสิบคัดเลือกเข้าค่าย 2 สอวน. โอลิมปิกวิชาการ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

สาขา ชีววิทยา ได้แก่
1. น.ส.ลลิตา  ดีพูน
2. น.ส.กชกร  บังเอิญ
3. นายนฤดล  พรมสำลี
4. นายณัฐนันท์  จันครา

สาขาเคมี ได้แก่
1. น.ส.มทินา  อัศวเมธาพันธ์
2. น.ส.ปาลินี  คงวัฒนานนท์
3. นายญัฐวัฒน์  มูลวิริยกิจ
4. นายธนาพล  แสงสว่าง

สาขาฟิสิกส์ ได้แก่
1. นายณัทภัค  วรรณวงศ์
2. นายธีระศักดิ์  เสดาทอง
3. น.ส.ลักษณาพร  สุราวุธ

สาขาคณิตศาสตร์ ได้แก่
1. น.ส.มาลินี  คงวัฒนานนท์
2. นายภัทรพล  บุญแซม

สาขาคอมพิวเตอร์ ได้แก่
1. นายวงศ์วริศ  พัรธเจริญ
2. เด็กชายปุลวัชร  ทัดเทียม
3. นายธนภูมิ  พัยพรรณา

สาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
ด.ญ.กวินทรา  วิเศษวงษา

สาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
นายสิทธาดนย์  แป้นพยอม

โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *