ลูกน้ำเงินเหลือง 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยที่สามารถทำคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ 3 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และสามารถทำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับขนาดโรงเรียน (ขนาดใหญ่พิเศษ) ระดับที่ตั้งโรงเรียน (ในเมืองระดับจังหวัด (ศรีสะเกษ) ระดับภาค (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ระดับสังกัด (สพฐ) และระดับประเทศ  จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปีการศึกษา 2560

O-NET วิชาภาษาไทย สูงที่สุดระดับโรงเรียน
นายสาวนภวรรณ  ภูมิสถาน
86 คะแนน

O-NET วิชาคณิตศาสตร์ สูงที่สุดระดับประเทศ
นายณัฐนันท์  จันครา
นางสาวขวัญหทัย  เต็มเอี่ยม
100 คะแนนเต็ม

O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ สูงที่สุดระดับจังหวัดศรีสะเกษ
นายณัฐนันท์  จันครา
85.05 คะแนน

O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ สูงที่สุดระดับจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวนภวรรณ  ภูมิสถาน
68 คะแนน

O-NET วิชาภาษาอังกฤษ สูงที่สุดระดับโรงเรียน
นางสาวขวัญหทัย  เต็มเอี่ยม
92.50 คะแนน

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *