เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการชำระเงิน

  1. เมื่อท่านยืนยันการสั่งซื้อ ท่านจะได้รับ email รายการสั่งซื้อ
  2. โอนเงินชำระค่าสินค้ามายังบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี: 105 ปี ศรีสะเกษวิทยาลัย เลขที่บัญชี: 311-3-32384-3
  3. ให้ท่านใช้ email ฉบับนั้นตอบกลับมา (reply) ยังระบบ พร้อมแนบสลิปการโอนเงิน