ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน 105 ปี ศรีสะเกษวิทยาลัย

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน 105 ปี ศรีสะเกษวิทยาลัย

สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน 105 ปี ศรีสะเกษวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2560

รู้โลก รู้วิธีคิด รู้ชีวิต รู้ตัวตน

รู้โลก รู้วิธีคิด รู้ชีวิต รู้ตัวตน

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ตามความสนใจ ตามศักยภาพที่แท้จริงของบุคคล

Placeholder Image

Powerful Framework

Get a taste of our awesome ThinkUpThemes Framework. Make changes without touching code! Take control and build your perfect website fast!