ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้สมัครสอบ

รหัสการสมัคร
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
ประเภทการสอบ
ระดับ
อาคารสอบ
ห้องสอบ
เลขที่นั่งสอบ
ทั้งหมด: รายการ

สมัครใกล้เสร็จแล้วนะครับ

ขั้นต่อไป คือการโอนเงินนะครับ

รายละเอียดการโอนเงิน

กรุณาโอนเงินเพื่อชำระค่าสมัครไปยังบัญชี ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

เลขที่บัญชี: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง