ศูนย์ Coding

1. ติดตั้ง KBIDE
https://github.com/MakerAsia/KBProIDE/releases/tag/v.1.2.0

2. ติดตั้ง USB driver
2.1) https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
2.2) https://poundxi.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-driver-ch340-ch340g-%E0%B8%9A%E0%B8%99-windows

3. ติดตั้ง LotusDevKit
https://drive.google.com/drive/folders/1pu_Je7cIR-EeZsvSThWjS7HG6cym2MPG