x
รายชื่อโรงเรียน

ตำบลเมืองเหนือ ตำบลเมืองใต้

 • โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 • โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
 • โรงเรียนมารีวิทยา
 • โรงเรียนเทศบาล ๓ เฉลิมพระเกียรติ
 • โรงเรียนเทศบาล ๒ รัชมังคลานุสรณ์
 • โรงเรียนรวมสินวิทยา
 • โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเจียงอี
 • โรงเรียนมหาพุทธาราม
 • โรงวัดหลวงวิทยา

ตำบลโพธิ์  หมู่ ๙ และ หมู่ ๑๐

 • โรงเรียนเทศบาล ๗ หนองตะมะ
 • โรงเรียนเทศบาล ๖ มิ่งเมือง

ตำบลหนองครก หมู่ ๕ หมู่ ๖ และหมู่ ๘ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษเท่านั้น

 • โรงเรียนบ้านหนองครก (หมู่ ๕)
 • โรงเรียนบ้านหนองสวง (หมู่ ๓)
 • โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ (หมู่ ๔)

ตำบลโพนข่า หมู่ที่ ๖

 • โรงเรียนบ้านโพนข่า (หมู่ที่ ๕ )
 • โรงเรียนบ้านกุดโง้ง ( หมู่ที่ ๘ )

ตำบลหญ้าปล้อง หมู่ ๘ และหมู่ ๑๑

 • โรงบ้านโนนแย้ (หมู่ ๗)
 • โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง (หมู่ ๙)
 • โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านโนนสำนัก

ตำบลน้ำคำ หมู่ ๒ หมู่ ๘ และหมู่ ๑๑

 • โรงเรียนบ้านน้ำคำ (หมู่ ๖)
 • โรงเรียนบ้านหนองคำ (หนองคำหมู่ ๙)

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *