รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ (กรณีสมัครออนไลน์)

***สมัครด้วยตนเอง อยู่ด้านล่างครับ***

อาคาร
ห้องสอบ
เลขที่นั่งสอบ
รหัสประจำตัวผู้สอบ
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
โรงเรียน
ประเภทการสอบ
ระดับ
รวม คน

Export เป็น Excel

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
(กรณีสมัครด้วยตนเอง)

ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด

ปีการศึกษา 2560

ประถมศึกษาปีที่ 3-4

ประถมศึกษาปีที่ 5-6

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3